HOSHI UNIVERSITY(星薬科大学)

Japanese

Laboratories and Research work
(1 Apr 2017)

 Professor Associate Professor Assistant Professor Research Associate Research Assistant
President Takaharu Tanaka    
Vice President Kiyoshi Sugiyama    
■The pharmacy professional education  
Organic Chemistry Tomoo Hosoe   Hisashi Takeda
Daigo Wakana
 
Analytical Chemistry Koichi Saito  Rie Ito  
Pharmacognosy Hiroshi Morita Hiroshi Sudo
Toshio Kaneda
Yusuke Hirasawa  
Pharmacology Minoru Narita Tomohisa Mori Naoko Kuzumaki
Masahiro Shibasaki
Miho Kawata 
Microbiology Tsutomu Tsuji Makoto Tsuiji Teruaki Oku  
Synthetic Medicinal Chemistry Kazuyuki Sugita   Akinobu Matsuzawa 
Biochemistry Higashi Nobuaki Katsuhiko Takahashi   
Health(Physiological)Chemistry Noriko Takahashi Masahiro Yamasaki  Masahiko Imai
Shinya Hasegawa
 
Pharmaceutics Yasuko Obata      
Physical Chemistry Etsuo Yonemochi Fukuzawa Kaori  Takayuki Furuishi Mihoko Gunji
Drug Delivery Research Hiraku Onishi Yoshiyuki Hattori Ikeuchi Yuri Kumi Kawano 
Pathophysiology and Therapeutics Junzo Kamei Hiroko Ikeda   Naomi Yonemochi
Pathophysiology Akihiro Muto Takatsune Shimizu  Yumi Fukuchi 
Clinical Pharmacokinetics   Wataru Ochiai  Nobutomo Ikarashi  
■The pharmacy preparatory education  
English    Yuko Hori  
Education   Sayuri Yoshizawa(Watanabe)   
Philosophy Toyotaka Shigeno    
Law  Hiroshi Yamamoto    
Physics Koichi Nakagawa    
Psychology  Katsuyoshi Kawasaki   
Information Sciences   Hirotaka Kagawa  
■The Institute of Medicinal Chemistry Director:Tsubuki Masayoshi
Synthetic Organic Chemistry Kimio Higashiyama Takayasu Yamauchi  Shigeru Sasaki 
Bioorganic Chemistry Masayoshi Tsubuki  Kazunori Takahashi Hiromasa Yokoe 
Physiology and Morphology Tsuneo Kobayashi  Takayuki Matsumoto Kumiko Taguchi 
■The Research Center for Pharmaceutical Education Director :Takaharu Tanaka 
Associate Director:Kiyoshi Sugiyama
Division of Pharmaceutical Education and Research Kazunori Asai
(Division Director)
Hajime Kubo
Shuji Ohno
Rie Yamauchi  Masayuki Watanabe
(Specially Appointed Research Assistant)
Division of Research for Pharmacy Students Education   Yoshiaki Machida Shunsuke Shirozu
Kazumi Ishitsuka
Nobuyuki Wakui
Yamamura Miho
Torigoe Kazuhiro
  
Division of Pharmacy Professional Development and Research (Junzo Kamei) Tetsuro Yumoto
(divisional director)
Hiroyasu Sakai
Fumiaki Sato  
Division of Comprehensive and Fundamental Pharmaceutical Education and Research (Division Director:Kazunori Asai) Yoshihiko Chiba
Ken Sakata
Fumiko Takenoya
 
Yusuke Iwasaki  
(graduate school:
Kamei Junzo)
■The Innovation Center  Director  :Junzo Kamei
Career Extension Support Office  (Tetsuro Yumoto)
(Office Director)
 Masako Horiuchi 
International Office  (Hiroyasu Sakai)
(Office Director) 
  Nugroho Alfarius Eko
(Specially Appointed Research Associate)
 
Regional Collaboration Office Kazuyuki Sugita    
■Other centers   
Animal Research Center Minoru Narita
(Director)
    
Medical Plant Garden (Morita Hiroshi)
(Director)
(Hiroshi Sudo)   
Environment Preservation Center (Noriko Takahashi)
(Director)
 (Satoshi Watanabe) (Shinya Hasegawa) 
Center for Fundamental Laboratory Research Hiroshi Wachi
(Director)
Hiromasa Nagase
  
  Masahiro Miyashita
Satoshi Watanabe
Hiroko Kasai
Masanaho Sasatsu
Ikegami Mayumi
Masatada Watanabe
Takeshi Itabashi
Radioisotope Center  (Shuji Ohno)
(Director)
  (Mihoko Gunji)
Office of Institutional Research for Education (Hiroshi Wachi)
(Office Director)
  Sanae Kudo 
Drug Dependence Laboratory Tsutomu Suzuki
(specially appointed professor)
    
Department of Functional Molecule Kinetics Kiyoshi Sugiyama
(specially appointed professor)
    
Tropical Disease Masataka Ihara
(Visiting researcher)
    
■The Instite of Advanced Life Science Research Director:Takaharu Tanaka
Life Science Tokyo Advanced Research Center Director・Professor Specially Appointed Associate Professor Specially Appointed Assistant Professor Specially Appointed Research Associate Specially Appointed  Research Assistant
(Minoru Narita) Katsuhide Igarashi
(Associate Director)
Yoshinori Kato
Hiroyuki Tezuka
Hideki Tamura
 Maki Otsuka
Naoki Yamamoto  
 
Global Research Center For Innovative Life Science Director・Professor Specially Appointed Associate Professor Specially Appointed Assistant Professor Specially Appointed Research Associate Specially Appointed Research Assistant
(Junzo Kamei)   Risako Kon 
            Peptide Drug Innovation Endowed Chair
(specially appointed professor)
    
Seiji Shioda   Takahiro Hirabayashi
(Donated Fund Laboratory Research Associate)
Junko Shibato
(Donated Fund Laboratory Visiting Research Associate)
Daiki Jimbo
(Donated Fund Laboratory Visiting Research Associate)
Ai Kimura
(Donated Fund Laboratory Research Assistant)  
Department of
Applied Healthcare Informatics
(Junzo Kamei) (Tetsuro Yumoto)     Kayoko Sato
(Donated Fund Laboratory Research Assistant)